Propagační činnost sekce NETOPÝR.

Šestá Evropská noc pro netopýry

Proběhla letos po páté a samotná příprava akce se stává souhrnem putiných úkonů. Půldruhého měsíce předem požádat o povolení konání hromadné akce Lesy České Republiky s.p. LS Ještěd a magistrát města Liberec. Pak se spojit s tiskem a podat informace o tom, jak a kdy se vše odehraje (informace obdržely : Zpravodaj liberecké radnice - tuto tiskovinu obdrží zdarma každý občan Liberce), Liberecký Den, Mladá Fronta - Dnes a Blesk, Právo) a navrch vyšel krátký článek v časopise Krkonoše. Potom zajistit výlep plakátů (letos jen 30 ks., nové plakáty od Eurobatu nedorazili včas) a dohodnut se s několika dalšími lidmi kvůli zajištění pořadatelské služby. Nakonec posekat celou louku před Panským lomem a prostor v lomu samotném. Vše proběhlo jak už je zvykem v klidu , lehce.

30.8.2002 v 17:00 hod jsem se sešel s dalšími pořadateli před ekocentrem Ještěd. Nakládáme veškerou techniku a vybavení, které budeme potřebovat. Pak jsme přejeli na místo konání, na které jsme dorazily v 17:50 hod. Postavit provizorní přístřešek proti dešti a pro zastínění promítacího plátna, postavit stánek na prodej propagačních materiálů, zajistit rozvod proudu od elektrocentrály pro osvětlení a pro diaprojektor. Natažení sítí, označení cesty od stanice MHD na místo konání. Navrch zajistit samotný vstup do jeskyně, za nímž se nalézá 12 metrů hluboká propast, aby nám do ní někdo nespadl. Bohužel neznámý vandalové krátce před touto akcí vypáčili a zničili vrata jeskyně, která proti náhodnému pádu bránila. Bohužel jejich poškození je takového rozsahu, že nebylo možné je do Evropské noci pro netopýry opravit a vrátit na původní místo.

O přednášku o netopýrech byl velký zájem- foto:D.Horáček

První netopýr se chytil již před 20:00 hod. Před 21:00 hodinou, kdy začala Evropská noc pro netopýry oficiálně, již na místě konání se sešlo několik desítek návštěvníků. A tak jme nečekaly na uvedenou 21:00 hodinu a prostě jsme začali. Pro příští rok posuneme, na četné žádosti některých návštěvníku, oficiální začátek akce na 20:00 hod.

Ukázky z odchytu netopýrů snad zaujali návštěvníky ze všeho nejvíce- foto:D.Horáček

Byla nádherná teplá noc, hvězdná obloha. Nejlepší počasí, co jsme si mohli přát.I když odpolední déšť nás trochu postrašil. Naštěstí ustal a počasí opět stálo při nás. U sítí ukazujeme lidem, jak vypadá výzkum netopýrů v terénu. Většina z nich netopýra nikdy neviděla tak zblízka. A dost z nich přichází na to , že to jsou opravdu roztomilí tvorové. Malé druhy netopýrů pak vkládáme do rukou, zejména dětských návštěvníků, aby je pustili na svobodu. Rozzářené dětské oči a hlášky, typu "já jsem ještě nepouštěl", jsou jasným důkazem, že tyto lidičky netopýři víc než zaujali. V přestávkách, kdy jsme neměli žádného chyceného netopýra, Eva Jóžová přestavuje trvale hendikepovaného netopýra, o něž se stará. Po celou tu dobu Mirek Jóža, bez přestávky, opakuje dokola svou přednášku, a to až do pul jedné hodiny v noci, kdy akce skončila. Přednáška oproti loňskému roku byla doplněna a rozšířena o záběry exotických netopýrů. Celé akce se zúčastnilo téměř 300 návštěvníků.

Pak už jen všechno zabalit a odebrat se k zaslouženému odpočinku domů. Celá akce se již tradičně těší zájmu tisku a informačních médií. O tom jak, vše dopadlo, jsme se mohli dočíst v Denících Bohemia a nebo sledovat v městská televizi Jablonce nad Nisou. Tak ať za rok nám vyjde stejně dobré počasí a ať dorazí návštěvníci v stejně hojném počtu jako letos.

Cesta od sítí na přednášku - foto:D.Horáček      Stánek s propagačními materiali a pamětní knihou- foto:D.HoráčekVydání propagačních materiálů     rok 2000

           Po dobrých zkušenostech z minulých let s pohlednicemi netopýrů (které již téměř došly) jsme připravili a vydali další sérii sedmi různých pohlednic. S heslem „Chraňte a nerušte zimující netopýry“ byli vydány pohlednice s fotografií druhu Plecotus auritus (netopýr ušatý), Barbastella barbastellus (netopýr černý), Eptesicus nilssoni (netopýr severní) a panoráma zimní kolonie druhu Rhinolophus hipposideros  (vrápenec malý), s heslem „Chraňte letní kolonie netopýrů“ pohlednici s letní kolonií druhu Myotis myotis (netopýr velký), dále pohlednici s druhem Vespertilio murinus (netopýr pestrý) propagující „Evropskou netopýří noc“ a také pohlednici s druhem Pipistrellus pipistrellus (netopýr hvízdavý) a jeho hlasovým diagramem propagující „Moderní metody výzkumu netopýrů ultrazvukovými detektory“. Vše v nákladu 1000 kusů.

Pohlednice netopýra hvízdavého foto. M.Jóža   Pohlednice netopýra pestrého foto. M.Jóža     Pohlednice netopýra ušatého foto. D.Horáček     Pohlednice letní kolonie netopýra velkého foto. M.Jóža     Pohlednice netopýra severního foto. M.Jóža Pohlednice zimní kolonie netopýra černého foto. M.Jóža                     Pohlednice zimní kolonie vrápence malého foto. M.Jóža

Vydání propagačních materiálů     rok 2001

Jelikož nám chyběl nějaký ten materiál který by v krátkosti vysvětlil proč se setkáváme s netopýry v domech, na půdách, ve sklepech, v jeskyních a jinde. Pro tento účel jsme si vymysleli leporelo Chraňte netopýry - žijí tu s námi. Na přední straně jsou fotografie netopýrů právě ve všech místech kde pravidelně vytváří zimní, letní kolonie a nebo jich užívají jako ukryt. Na druhé straně je krátký text vysvětlující proč právě tato místa netopýrům vyhovují a jak se máme k nim zachovat.

Vydání propagačních materiálů     rok 2002

V tomto roce vydáváme propagační materiál zaměřený především na děti a to záložku Chraňte naše netopýry a pexeso Naši a exotičtí netopýři. Oboje se setkalo s velkým úspěchem a pexeso vydané v nákladu 3000 ks je po třech měsících od vydání téměř rozebráno. Dále jsme vydali plakát Ještědský kras - Západní jeskyně - Pagoda - nejsevernější zimoviště kriticky ohroženého Vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na území České republiky.

Ukázky založky - Chraňte naše netopýry

Ukázky pexesoa - Naši a exotičtí netopýři

Putovní výstava „Netopýři Liberecka aneb žijí tu s námi“

Popis

O netopýrech mezi lidmi stále koluje mnoho prastarých mýtů a stále většina lidí pohlíží na tuto skupinu savců s odporem. Vytvořením této drobné putovní výstavy hodláme laickou veřejnost seznámit s netopýry v jiném světle, než v jakém je doposud znají. Seznámit laickou veřejnost se zajímavostmi ze života netopýrů , s jejich užitečnost , s důvody a významem jejich ochrany. Celou výstavu tvoří pět výstavních panelů o rozměrech 120 x 84 cm umístěných na dřevěných stojanech se samostatným osvětlením. Dva panely jsou věnovány oblasti Ještědského hřbetu a Podještědí , další jeden a půl Jizerským horám, půl panelu Českému ráji a na posledním panelu je prezentována oblast Českolipska.

Výstava- RNDr. M. Nevrlý- foto:D.Horáček

Výstava má ryze putovní charakter a na jednotlivých místech bude umístěna po dobu po kterou o ní bude zájem. Pak budou panely přemístěny na jiné místo. Preferovány budou sklepní prostory , které navodí atmosféru přirozeného prostředí.


Pruběh výstavy

Výstava- foto:D.Horáček

Jelikož výstava vznikla tak trochu na popud kastelána na hradě Grabštejn, tak bylo jasné kde se nejprve objeví. Možnost vystavovat fotografie netopýrů ve sklepních prostorech a dokonce v těch, v nichž netopýři opravdu žijí a zimují je velmi lákavá. Dokonce při instalaci výstavy nám jeden netopýr Látal kolem hlav. Slavnostní zahájení proběhlo 16.9.1999 v 16:00 hodin na hradě Grabštejn. Pozvaly jsme pracovníky RŽP OkÚ v Liberci, RŽP OkÚ v Jablonci nad Nisou, zástupce sponzorů, správy CHKO JH a hlavně čestného hosta RNDr. M. Nevrlého. Po krátké zahajovací řeči na horním nádvoří, jsme se přesunuly do onoho sklepa a seznámili hosty s výstavou. Poté opět na horním nádvoří u drobného pohoštění proběhla diskuse na danou výstavou a vyslechli jsme poděkování a kladná hodnocení z řad hostů. Na hradě Grabštejn výstava setrvala do konce měsíce října a velmi dobře si vedla i při srovnávání s ostatními výstavami uměleckých děl, zejména obrazu, vystavovaných v jiných částech hradu. V listopadu byla výstava přestěhována do základní školy v Lesní ulici, kde je nabídnuta žákům Libereckých škol k shlédnutí a doplnění výuky. Dále se bude stěhovat po území okresů Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Semily. Ukončena bude poté co nebude zájem o její zapůjčení. Na závěr chci poděkovat na spolupráci s přípravou a instalací výstavy M.Jóžívi, E.Jóžové.


Výstava byla uskutečněna za finanční a materielní podpory:

RŽP OkÚ v Liberci, RŽP OkÚ v Jablonci nad Nisou

Muzeum Česká Lípa          Nadace pro obnovu a záchranu Jizterských hor             CHKO Jizerské hory

Fuji image servis Revoluční ul. - Liberec        Baumax