SEKCE TETŘEVÍ CHATA

       Sekce Tetřeví chata vznikla 1.10.1998. Jejím cílem je péče o objekt Tetřeví chaty, který vzhledem ke svému stavu a poloze vyžaduje průběžnou údržbu během celého roku. 36/02 ZO ČSOP má tento objekt v dlouhodobém pronájmu. Vedoucím sekce je Karel Záhorský. Terénní stanice slouží výhradně k ubytování za účelem praktických ochranářských, přírodovědných, lesnických či ekovýchovných aktivit na území CHKO Jizerské hory pro členy ČSOP, Jizersko-ještědského horského spolku, pracovníky orgánů státní ochrany přírody, Lesů ČR, s.p. a vědeckovýzkumných institucí. Stanice slouží i jako domovské zázemí pro terénní činnost JR při 36/02 ZO ČSOP. Jiným osobám a subjektům není objekt zapůjčován.
Mailujte na: csopschkojh@volny.cz